Řím 2018
To index page Previous page Next page
DSCF1451
Andělský most.
Dříve most císaře Hadriána – most pochází z doby Římské říše.

18. 9. 2018

P. Ondřej Veselák, Cesta po Italii, 1875
Nejstarší snad ze všech mostů, kteréž spojují části Říma před a za Tiberou, jest onen, jenž vede k Vatikanu. Most tento ve svých starých základech vzdoruje již více než 17 set let někdy dosti zhoubným proudům rozvodněné Tibery, a svědčí potomkům, že se staří národové dávno lépe vyznali v umění stavitelském nežli chlubní potomci, jejichž stavby bortí se často dříve, nežli dospěly k svému ukončení, a v rumu svém pohřbívají umělce (?) i s pochybným jejich uměním!
Jda poprvé po starožitném mostě Vatikanském či andělském, jenž nyní krásnými sochami jest ozdoben nazvíce podobami andělů, velkou shledal jsem podobnost jeho s Karlovým mostem v Praze. I ta Tibera pod ním, kteráž v chladném lůně svém pohřbila tolik nevinných křesťanů mučedníků, upomí-nala mne na naši Vltavu a proslaveného mučedníka sv. Jana Nep., jakož i ta okolnost, že most „andělský" jako Karlův: mnohokráte lidskou krví v krutých sečích byl potřísněn.