Řím 2018
To index page Previous page Next page
DSCF1497
Svatopeterské náměstí.
V roce 1602 vyhrál Carlo Maderno soutěž na dostavbu baziliky ve tvaru latinského kříže, která lépe vyhovovala liturgickým požadavkům Tridentského koncilu, a v roce 1607 byl pověřen vedením stavby. Rozšířil centrální loď, čímž částečně zastínil kopuli. Dokončil průčelí, fasádu a atrium baziliky v raně barokním stylu.

19. 9. 2018