Řím 2018
To index page Previous page Next page
DSCF1541
Vatikánská muzea – Muzeum Chiaramonti – nachází se na dlouhé lodžii, která spojuje malý palác Belvedere s vatikánskými paláci. Je pojmenováno po papeži Piovi VII Chiaramontim (1800-1823) a označuje velmi dramatické období v historii vatikánských sbírek. Podle podmínek Tolentinské smlouvy (1797) nařídil Napoleon papežskému státu postoupit Francii větší část mistrovských děl v Muzeu Pia Clementina. Mnohem později se díky Vídeňskému kongresu (1815) a diplomatickému úsilí sochaře Antonia Canovy podařilo získat zpět téměř všechna odvezená sochařská díla.

19. 9. 2018