Řím 2018
To index page Previous page Next page
DSCF1543
Vatikánská muzea – Perseus Triumphant
Socha zobrazuje triumfujícího Persea, který drží useknutou hlavu Medúzy, jedné ze tří Gorgon. Hrdina je zobrazen s okřídlenou čapkou, Merkurovými sandály a mečem, který mu byl dán, aby tento úkol splnil.
Tuto sochu vytesal Antonio Canova (1757-1822) během několika měsíců mezi koncem roku 1800 a začátkem roku 1801. Tento Perseus, zhotovený pro tribuna Onorata Duveyrieze, prvního majitele sochy, byl postoupen Cisalpinské republice pro nové Bonapartovo fórum v Miláně. Později sochu zakoupil papež Pius VII Chiaramonti (1800-1823), který ji vystavil na podstavci Apollona z Belvederu, který byl po Tolentinské smlouvě odvezen do Francie. Právě váha, proporce a expresivita sochy Apollóna z Belvederu inspirovaly Canovu k této slavné soše Persea.

19. 9. 2018