Řím 2018
To index page Previous page Next page
DSCF1546
Vatikánská muzea – Hérákles
Tato pozlacená bronzová socha byla nalezena v roce 1864 pod nádvořím Palazzo Pio Righetti, nedaleko Campo de' Fiori a v oblasti Pompeiova divadla. Krátce poté byla darována papeži Piovi IX. (1846-1878). V okamžiku nálezu ležela socha ve vodorovné poloze ve výkopu a byla zakryta travertinovou deskou, na níž byla vyřezána písmena F C S (Fulgur Conditum Summanium). Socha tedy byla zasažena bleskem a podle římského zvyku byla rituálně pohřbena spolu s ostatky beránka.
Sochu restauroval Pietro Tenerani, který provedl opravu pomocí sádry a bronzu. Zobrazuje mladého Hérakla opírajícího se o svou hůl, s kůží nemejského lva přes ruku a s jablky Hesperidek v levé ruce. Dílo bylo snad inspirováno předlohou z attické školy z let 390-370 př. n. l. a různě se datuje do období mezi koncem 1. a začátkem 3. století n. l.

19. 9. 2018