Řím 2018
To index page Previous page Next page
DSCF1549
Nástropní obraz svatého Tomáše Akvinského, který představuje svá díla církvi
Obraz Bene Scripsisti De Me Thoma, Svatý Tomáš Akvinský Andělský doktor Teolog a filosof Západní středověká filosofie, 1225-1274
Galerie svícnů, Vatikánské muzeum

V době, kdy křesťanští myslitelé znovu objevovali poklady antické filozofie, a zejména Aristotela, měl sv. Tomáš velkou zásluhu na tom, že věnoval čestné místo harmonii, která existuje mezi vírou a rozumem. Tvrdil, že jak světlo rozumu, tak světlo víry pocházejí od Boha, a proto mezi nimi nemůže být žádný rozpor. Ještě radikálnější je, že Tomáš uznával, že příroda, která je vlastním zájmem filozofie, může přispět k pochopení Božího Zjevení. Víra se proto rozumu nebojí, ale vyhledává ho a má k němu důvěru.

Vtípek: Tomáš Akvinský předkládá svou Operu omnia Panně Marii v nebi. Dole Aristoteles naštvaně: "Já hlupák! Mohlo mě napadnout, že jsem jí měl přinést víc než ten jeden svitek!"

19. 9. 2018