Řím 2018
To index page Previous page Next page
DSCF1567
Místnost Neposkvrněného početí.
Po vyhlášení dogmatu o Neposkvrněném početí Piem IX., k němuž došlo 8. prosince 1854, se papež rozhodl oslavit tuto událost cyklem fresek. Byla vybrána velká místnost sousedící s Rafaelovými sály a úkolem byl pověřen Francis Podesti (1800-1895), malíř původem z Ancony, ale zakořeněný v římském uměleckém a akademickém prostředí. Umělec spolu se svým týmem pracoval na zakázce v letech 1856-1865, plánoval ji a sledoval její realizaci ve všech aspektech: dřevěné dveře a okenní rámy a intarzie z mramoru, stejně jako instalaci římské mozaiky z Ostia Antica, zakoupené speciálně pro tento prostor.

19. 9. 2018