Řím 2018
To index page Previous page Next page
DSCF1613
Piazza Navona – Fontana del Moro
Představuje Maura / Afričana (původně snad měl být Neptun), který stojí v lasturách a zápasí s delfínem, obklopen čtyřmi Tritony. Je umístěn v nádrži z růžového mramoru.
Fontánu s delfínem a čtyřmi tritony původně navrhl Giacomo della Porta v roce 1575. Umělci v 16. století vytesali tritony, draky a masky podle návrhů della Porty.
V roce 1653 byla doplněna socha Maura od Giana Lorenza Berniniho.
V roce 1874 byly při restaurování kašny původní sochy přemístěny do Galleria Borghese a nahrazeny kopiemi od Luigiho Amiciho.
V září 2011 byla kašna poškozena poté, co na ni vandal zaútočil kladivem. Vandal téže noci poškodil také Fontánu di Trevi.

19. 9. 2018

P. Ondřej Veselák, Cesta po Italii, 1875
Na jižním konci náměstí jest jiná fontána, celá z čistého bílého mramoru, kterouž na své útraty dalo postaviti římské municipium (městská rada) brzy po obsazení Říma vojskem krále Viktora Emanuele, a na níž ze vzdoru proti papeži, bývalému pánu Říma, demonstrativně pracováno prý toliko v neděle a zasvěcené svátky.