Řím 2018
To index page Previous page Next page
DSCF1620
Sant'Agnese in Agone – kostel sv. Anežky Římské
Stavba ze 17. století na náměstí Piazza Navona, jednom z hlavních městských prostranství v historickém centru města a místu, kde byla na starověkém Domiciánově stadionu umučena při pronásledování prvních křesťanů svatá Anežka (*291 – + 304). Stavba byla zahájena v roce 1652.

19. 9. 2018
GPS 41.898889N, 12.4725E

P. Ondřej Veselák, Cesta po Italii, 1875
Právě proti naší restaurací na druhé straně náměstí viděli jsme dosti velký kostel, kterýž zasvěcen jest ke cti mladistvé Římanky, sv. Anežky mučenice. Později jsem v tomto pěkném chrámu četl také jednoho dne mši sv., po níž sakristan uvedl nás do podzemních místností pod kostelem, kdež nalézají se v základech starého divadla malé klenuté jizby, do nichž dle tradice mladistvá Anežka, dcera to bohatého římského patricia, k zneuctění její nevinnosti uvedena, a pro neoblomnou stálost u víře křesťanské a ctnosti sťata byla.