Řím 2018
To index page Previous page Next page
DSCF1623
Santa Maria della Pace – kostel Panny Marie, Královny Míru.

Nad klenbou tzv. Chigiho kaple začal Rafael na objednávku papežského bankéře Agostina Chigiho vytvářet fresku Sibyly přijímající andělské poučení (1514). Autorem obrazu nad oltářem je Cosimo Fancelli.
Kapli vpravo, Cesiho kapli, navrhl Antonio da Sangallo mladší a má velmi jemnou renesanční výzdobu na vnějším oblouku od Simone Moscy a dvě malé fresky, Stvoření Evy a Prvotní hřích od Rosso Fiorentina.
Kaple vlevo (Ponzettiho kaple) má pozoruhodné renesanční fresky od Baldassarre Peruzziho, který je známý spíše jako architekt. Druhá kaple má mramor pocházející z ruin Jupiterova chrámu Capitolinus.

19. 9. 2018
GPS 41.89987N 12.47164E