Řím 2018
To index page Previous page Next page
DSCF1626
Pantheon
Bývalý římský chrám a od roku 609 katolický kostel (Basilica di Santa Maria ad Martyres neboli Bazilika sv. Marie a mučedníků), na místě dřívějšího chrámu, který nechal postavit Marcus Agrippa za Augustovy vlády (27 př. n. l. - 14 n. l.).
V kostele se konají pravidelné bohoslužby již více než 1400 let – bazilika Pantheon je kostel, který je od 13. května 609 zasvěcen katolické víře a od tohoto data nepřetržitě slouží k uctívání Boha, soukromým i veřejným modlitbám věřících a nedělnímu slavení eucharistie, posvěcování křesťanů prostřednictvím svátostí.

19. 9. 2018

GPS 41.8986N 12.4768E