Řím 2018
To index page Previous page Next page
DSCF1626
Pantheon
Bývalý římský chrám a od roku 609 katolický kostel (Basilica di Santa Maria ad Martyres neboli Bazilika sv. Marie a mučedníků), na místě dřívějšího chrámu, který nechal postavit Marcus Agrippa za Augustovy vlády (27 př. n. l. - 14 n. l.).
V kostele se konají pravidelné bohoslužby již více než 1400 let – bazilika Pantheon je kostel, který je od 13. května 609 zasvěcen katolické víře a od tohoto data nepřetržitě slouží k uctívání Boha, soukromým i veřejným modlitbám věřících a nedělnímu slavení eucharistie, posvěcování křesťanů prostřednictvím svátostí.

19. 9. 2018

GPS 41.8986N 12.4768E

Cesta do Říma
od 18. 9. 2018 do 22 . 9. 2018
1. den vlakem z Prahy do Vídně
letadlem z Vídně do Říma
Ubytovani ve Vatikanu (v casti Rima, ktera se jmenuje Vatikan, ne primo ve statu Vatikan
2. den - Vatikanska muzea
3. den papezska audience
4. den Svatopetrska bazilika
5. den odlet (22. 9. 2018) do Vidne a pak vlakem do Prahy.