Řím 2018
To index page Previous page Next page
DSCF1642
Sloup Marka Aurelia na náměstí Piazza Colonna
Jedná se o dórský sloup se spirálovitým reliéfem, který byl postaven na počest římského císaře Marka Aurelia podle vzoru Trajánova sloupu.
Vzhledem k tomu, že původní dedikační nápis byl zničen, není známo, zda byl sloup postaven za císařovy vlády (u příležitosti triumfu nad Markomany, Kvády a Sarmaty v roce 176), nebo až po jeho smrti v roce 180. Nápis nalezený v blízkosti však dokládá, že sloup byl dokončen v roce 193.

19. 9. 2018