Řím 2018
To index page Previous page Next page
DSCF1670
Katakomby San Pancrazio
První jádro komplexu svatého Pankráce vychází z předchozího římského veřejného pohřebiště z 1. století n. l.
Katakomby, v písemných pramenech označované také jako "Coemeterium Otcavillae", se rozvíjely vedle odkrytého podpovrchového prostoru i vedle podzemního areálu složeného ze čtyř oblastí.

20. 9. 2018