Řím 2018
To index page Previous page Next page
DSCF1705
Kapitolská vlčice
Lupa Capitolina je bronzová socha zobrazující výjev z legendy o založení Říma. Socha zobrazuje vlčici kojící bájná dvojčata, zakladatele Říma, Romula a Rema.
Obraz vlčice kojící Romula a Rema je od starověku symbolem Říma a jednou z nejznámějších ikon antické mytologie. Socha je od roku 1471 umístěna v Palazzo dei Conservatori na Campidogliu (starověkém Kapitolu) a mnoho jejích replik se nachází na různých místech po celém světě.

Podle legendy, když byl král Numitor, dědeček dvojčat, svržen svým bratrem Amuliem v Alba Longa, nařídil uzurpátor jejich svržení do řeky Tibery. Zachránila je vlčice, která se o ně starala, dokud je nenašel a nevychoval pastevec Faustulus.

20. 9. 2018