Řím 2018
To index page Previous page Next page
DSCF1710
Forum Romanum
Též Římské tržiště – je nejstarší římské forum, které bylo centrem politického, hospodářského, kulturního a náboženského života. Leží v údolí mezi třemi městskými pahorky Kapitolem, Palatinem a Eskvilinem a nacházelo se zde mnoho veřejných budov a památek.
Původně bažinaté údolí, kterým protékal potok, bylo podle antické tradice (která se neshoduje s archeologickými nálezy datovanými pravděpodobně do 8. století př. n. l.) začleněno do města až za legendárního etruského krále Lucia Tarquinia Prisca na počátku 6. století př. n. l.
Vrchol svého velkolepého rozmachu zažilo v období římského císařství. Dnes je jedním z nejvýznamnějších archeologických nalezišť starověkého Říma.

20. 9. 2018