Řím 2018
To index page Previous page Next page
DSCF1748
Theatrum Marcelli
(italsky Teatro di Marcello), Marcellovo divadlo bylo největším a nejdůležitějším divadlem v Římě a bylo dokončeno na konci 1. století př. n. l. za vlády císaře Augusta.
Architektura divadla se stala standardním prvkem divadel po celém císařství a ovlivnila fasády takových staveb, jako je Koloseum.

20. 9. 2018
GPS 41.8919450N, 12.4797603E