Řím 2018
To index page Previous page Next page
DSCF1764
Kostel Santa Maria in Cosmedin
Jak raně křesťanský kostel, tak bazilika z 8. století měly mariánské patrocinium (zasvěcení). V Liber Pontificalis je jméno Cosmedin poprvé zmíněno v době kolem roku 780; je odvozeno z řeckého slova kosmein, které znamená "zdobit", a bylo pravděpodobně vytvořeno komunitou řeckého původu jako výraz obdivu k drahocenné vnitřní výzdobě darované papežem Hadriánem I.. Za papeže Mikuláše I. (858-867) byl k sakristii a oratoři přistavěn dům pro jáhny.

20. 9. 2018
41.888056N, 12.481667E