Řím 2018
To index page Previous page Next page
DSCF1785
Circus Maximus
(latinsky "Největší cirk") je starořímský stadion pro vozatajské závody a místo hromadné zábavy v Římě v Itálii.
V údolí mezi Aventinským a Palatinským pahorkem byl prvním a největším stadionem ve starověkém Římě a jeho pozdějším císařství. Měřil na délku 621 m a na šířku 118 m a mohl pojmout přes 150 000 diváků. Ve své plně rozvinuté podobě se stal vzorem pro cirky v celé Římské říši. V současnosti je na místě cirku veřejný park.

20. 9. 2018