Řím 2018
To index page Previous page Next page
DSCF1785
Circus Maximus
(latinsky "Největší cirk") je starořímský stadion pro vozatajské závody a místo hromadné zábavy v Římě v Itálii.
V údolí mezi Aventinským a Palatinským pahorkem byl prvním a největším stadionem ve starověkém Římě a jeho pozdějším císařství. Měřil na délku 621 m a na šířku 118 m a mohl pojmout přes 150 000 diváků. Ve své plně rozvinuté podobě se stal vzorem pro cirky v celé Římské říši. V současnosti je na místě cirku veřejný park.

20. 9. 2018

Cesta do Říma
od 18. 9. 2018 do 22 . 9. 2018
1. den vlakem z Prahy do Vídně
letadlem z Vídně do Říma
Ubytovani ve Vatikanu (v casti Rima, ktera se jmenuje Vatikan, ne primo ve statu Vatikan
2. den - Vatikanska muzea
3. den papezska audience
4. den Svatopetrska bazilika
5. den odlet (22. 9. 2018) do Vidne a pak vlakem do Prahy.