Řím 2018
To index page Previous page Next page
DSCF1822
Titův oblouk
(latinsky Arcus Titi) je čestný oblouk z 1. století n. l., který se nachází na Via Sacra, jihovýchodně od Fóra Romana.
Byl postaven asi v roce 81 n. l. císařem Domiciánem krátce po smrti jeho staršího bratra Tita na památku Titova oficiálního zbožštění neboli consecratio a Titova vítězství spolu s jejich otcem Vespasiánem nad židovským povstáním v Judeji.
Oblouk obsahuje panely zobrazující triumfální průvod slavený v roce 71 n. l. po římském vítězství, které vyvrcholilo pádem Jeruzaléma, a poskytuje jedno z mála současných vyobrazení artefaktů z Herodova chrámu, který se stal symbolem židovské diaspory, a menora vyobrazená na oblouku posloužila jako vzor pro menoru používanou jako znak státu Izrael. Oblouk se stal obecným vzorem pro mnoho triumfálních oblouků postavených od 16. století - snad nejznámější je inspirací pro Vítězný oblouk v Paříži ve Francii.

20. 9. 2018