Řím 2018
To index page Previous page Next page
DSCF1906
Pieta
Michelangelova Pieta se nachází v bazilice svatého Petra ve Vatikánu přímo po pravé straně při vstupu do baziliky.
Vytvořil ji Michelangelo Buonarroti, který se narodil ve Florencii v roce 1475 a později se nejvíce proslavil dokončením fresek v Sixtinské kapli.
Pieta, což znamená "lítost" nebo "soucit", je mramorová socha Marie, která drží svého mrtvého syna Ježíše poté, co byl ukřižován na kříži. Při pohledu na toto dílo je zajímavé, že Maria má tvář mladé dívky, ačkoli se jedná o ženu, která je matkou 33letého muže. Na sklonku Michelangelova života vysvětlil jednomu životopisci: "Copak nevíte, že cudné ženy zůstávají svěží mnohem více než ty, které cudné nejsou? O to více to platí v případě Panny Marie."
Pietu si objednal francouzský kardinál Jean De Biltieres. Michelangelo začal pracovat, když mu bylo pouhých 23 let. Michelangelo byl proslulý jako velmi skromný člověk a snadno by se dal zaměnit za žebráka, ale za sochu dostal na tak mladého a neznámého umělce dobře zaplaceno, 450 dukátů, což by v dnešních penězích představovalo téměř 70 000 USD (1,5 mil. korun).
Mramor pocházel z Carrary, která leží na severozápadě Itálie. Michelangelo byl zodpovědný za vlastní těžbu mramoru, což byl velmi nebezpečný úkol, postavil si vlastní kladkový systém, sundával blok dolů pomocí dřevěných saní a organizoval přepravu bloku mramoru do Říma.
U tak detailního díla je neuvěřitelné, že Michelangelo vytvořil Pietu za něco málo přes rok. Кdyž zaslechl, že Pietu musel vytesat umělec jménem Cristoforo Solari, mnohem uznávanější umělec, vplížil се do kostela francouzského kardinála, do kaple Santa Petronilla, a podepsal se "Michala(n)gelus Bonarotus Florentin(us) Facieba(t)", což znamená "Tohle vytvořil Michelangelo Buonarotti".
Tento podpis vyryl přímo na tělo Panny Marie a je vidět dodnes.
Je to jediné dílo, které kdy Michelangelo podepsal.
21. 9. 2018