Řím 2018
To index page Previous page Next page
DSCF1909
Socha sv. Františka z Assissi (zemř. 1226) poblíž Lateránské baziliky.
Je zobrazen čelem k průčelí baziliky s rozpaženýma rukama. Pokud se člověk postaví za tuto sochu z určité vzdálenosti, vypadá to, jako by svatý František držel kostel. To připomíná sen papeže Inocence III. z roku 1209, kdy viděl, jak kostel podpírá svatý František.