Řím 2018
To index page Previous page Next page
DSCF1913
Svaté schody – Scala Santa
Papežská svatyně Svatých schodů.
DEKRET pro papežskou svatyni Scala Santa, Řím APOŠTOLSKÝ PENTIÁŘ uděluje každý den PLENÁRNÍ INDULGENCI (plnomocné odpustky) kajícím věřícím, kteří inspirováni láskou vystoupí po kolenou na Scala Santa a přitom rozjímají o Ježíšově utrpení a odříkají Vyznání víry, jednou Otče náš, jednou Zdrávas Maria, jednou Sláva Otci a modlitbu na úmysl papeže, a také přistoupí ke zpovědi a přijmou svaté přijímání.
Osoby, které nemohou fyzicky vystoupit na Scala Santa, mohou získat stejnou PLENÁRNÍ INDULGENCI tak, že budou rozjímat o Ježíšově umučení, zatímco budou na Scala Santa, a odříkají Vyznání víry, jednou Otče náš, jednou Zdrávas Maria, jednou Sláva Otci a modlitbu na úmysl papeže, a také půjdou ke zpovědi a přijmou svaté přijímání.
Odpustky se vztahují i na zemřelé.
(Řím, Apoštolská penitenciárie, 11. listopadu 2015)
41.88714N, 12.50662E

Cesta do Říma
od 18. 9. 2018 do 22 . 9. 2018
1. den vlakem z Prahy do Vídně
letadlem z Vídně do Říma
Ubytovani ve Vatikanu (v casti Rima, ktera se jmenuje Vatikan, ne primo ve statu Vatikan
2. den - Vatikanska muzea
3. den papezska audience
4. den Svatopetrska bazilika
5. den odlet (22. 9. 2018) do Vidne a pak vlakem do Prahy.