Řím 2018
To index page Previous page Next page
DSCF1918
San Giovanni in Laterano – Lateránská bazilika
Nad papežským oltářem tohoto kostela jsou umístěny dvě busty svatého Petra a Pavla. Podle tradice se v těchto bustách nacházejí lebky nebo části lebek svatého Petra a Pavla.
V papežském oltáři je také umístěn dřevěný stůl, na kterém údajně svatý Petr a mnozí z prvních papežů slavili eucharistii.
Vlevo od papežského oltáře se nachází další velmi starý stůl. Tento stůl spočívá nad oltářem, kde je uchovávána Nejsvětější svátost. Je umístěn přímo za bronzovým reliéfem Poslední večeře. Tradice tvrdí, že právě na tomto stole Ježíš s apoštoly slavil Poslední večeři.
21. 9. 2018
41.88588N, 12.50567E