Řím 2018
To index page Previous page Next page
DSCF1920
San Giovanni in Laterano – Lateránská bazilika
Svůj význam si kostel zachoval až do roku 1309, kdy se sídlo papeže přestěhovalo do Avignonu. Od té doby chátral až do oprav v 17. století.
Konalo se zde několik koncilů, do roku 1870 zde byli korunováni všichni svatí otcové a přilehlý Lateránský palác sloužil po staletí jako oficiální papežská rezidence – bydlelo tu 161 hlav církve.
V roce 1204 zde Inocent III. prohlásil za svatého opata sázavského kláštera Prokopa a v roce 1729 pak Benedikt III. za svatého Jana Nepomuckého.
Součástí komplexu je Papežská Lateránská univerzita. V roce 1773 byla papežem Klementem XIV. založena teologická a filozofická fakulta Collegio Romano, která se stala vzdělávacím centrem pro duchovní římské diecéze poté, co byla Papežská gregoriánská univerzita v témže roce dočasně uzavřena po zrušení jezuitského řádu. V roce 1824 papež Lev XII. přenesl sídlo fakulty do Palazzo di Sant'Apollinare a v roce 1853 zde Pius IX. dodatečně zřídil fakultu kanonického a občanského práva a Papežský institut utriusque iuris (latinsky: obojího práva, tj. občanského a kanonického).
Sídlo vzdělávací instituce, nazývané Athenaeum Lateranense, bylo do současného místa přeneseno Piem XII. v roce 1958 a byl založen také Papežský pastorační institut. Jan XXIII. dal univerzitě 17. května 1959 Motu proprio Cum inde název "Papežská lateránská univerzita". 21. 9. 2018
41.88588N, 12.50567E