Řím 2018
To index page Previous page Next page
DSCF1926
Kostel sv. Petra v Okovech
V pravé boční lodi je vysoký náhrobek papeže Julia II. V horním patře nad sarkofágem je socha Panny Marie s dítětem, v dolním patře je uprostřed socha Mojžíše v nadživotní velikosti, která patří k nejslavnějším Michelangelovým dílům.
Zdá se, že největší atrakcí kostela tedy nejsou řetězy, ale tato socha, kterou Michelangelo dokončil v roce 1515. Původně měla být součástí volně stojícího pohřebního pomníku papeže Julia II. o 47 sochách, místo toho se stala ústředním prvkem papežovy hrobky v tomto kostele rodiny della Rovere.
Socha Mojžíše je zobrazena s rohy: znamená "záři Hospodinovu", což je dáno podobností hebrejských slov pro "paprsky světla" a "rohy". Tento druh symboliky byl v raném sakrálním umění běžný, a také je pro umělce snazší vytesat rohy než paprsky světla :-)
Sochy po stranách představují Leu a Ráchel a pocházejí z jeho dílny. Náhrobek měl být původně mnohem větší a měl být umístěn v bazilice sv. Petra ve Vatikánu, kde je papež pohřbený, sem byl umístěn roku 1545.
21. 9. 2018