Řím 2018
To index page Previous page Next page
DSCF1463
Andělský hrad

18. 9. 2018

P. Ondřej Veselák, Cesta po Italii, 1875
Co se týká nynějšího názvu hrobky Hadrianovy, totiž „Andělský hrad," tož má jméno to od kovové sochy sv. archanděla Michala, kteráž stojí na výši pevnosti. Křesťanská tradice vypravuje, že roku 599. po K. v Římě zuřil hrozný mor, jemuž za oběť padlo množství životů lidských. Papež Řehoř Veliký třídil k usmíření Boha velkolepý prosebný průvod, jehož se sám osobně súčastnil. Když se procesí zpět vracelo po mostě do Vatikánu, tu viděl sv. papež nad pevností vznášeti se anděla, jenž v pochvu zastrkoval břitký meč na znamení, že Bůh jest usmířen, načež skutečně mor přestal. Na památku této události vystavena na pevnosti kaple ke cti sv. Michala, nyní pak na tom místě nalézá se, jak jsem již výše pověděl, socha téhož anděla. Odtud to pojmenování: „Andělský hrad."