Řím 2018
To index page Previous page Next page
DSCF1583
Vatikánská muzea.
Dogmatický sarkofág, známý také jako "sarkofág Nejsvětější Trojice"
Raně křesťanský sarkofág z let 320-350, který se dnes nachází ve Vatikánských muzeích. Byl objeven v 19. století při přestavbě baziliky San Paolo fuori le Mura. Jedná se o významný příklad křesťansko-římského sochařství konstantinovské doby. Svůj název odvozuje od jasných odkazů na dogmata nicejského koncilu (325), zejména na to, že Kristus je konsubstanciální s Bohem Otcem, jak ukazuje (například) výjev postavy s Ježíšovou podobou mezi Adamem a Evou.
Přední strana je rozdělena na dvě části, se starozákonními a novozákonními náměty a středovým mušlovitým klipem obsahujícím portréty mrtvého páru, který je v objetí a má na sobě manželský oděv typický pro 4. století.
V horní části je pět příběhů, dvě z knihy Genesis a dva Kristovy zázraky:
Tři podobné vousaté postavy představují Trojici, prostřední trůnící představuje Boha Otce, který stvořil Evu z Adamova žebra, ležícího na zemi. Mladší postava bez vousů s konvenčním vzhledem Krista mezi Adamem a Evou a stromem poznání dobra a zla.
Svatba v Káně Galilejské
Rozmnožení chlebů
Vzkříšení Lazara
Ve spodní části je šest výjevů, jeden se váže ke Kristovu narození, dva k dalším biblickým příběhům a tři ke svatému Petrovi:
Klanění mudrců s Pannou Marií a dítětem na trůně, s mudrci v orientálních šatech a frygických čepicích a s Balámem za trůnem.
Uzdravení slepého
Daniel v jámě lvové
Habakuk s košem chlebů a andělem
Petr zapírající Krista s kokrhajícím kohoutem z evangelia
Petrovo zatčení dvěma vojáky v panonských čepicích