Řím 2018
To index page Previous page Next page
DSCF1584
Vatikánská muzea.
Sarkofág dvou bratrů, asi 325-350.
Tento sarkofág byl původně určen pro manželský pár: postava bratra vlevo uvnitř mušle byla dříve postavou ženskou.
V horní části jsou zleva doprava: vzkříšení Lazara, svatý Petr a Ježíš s kohoutem (symbolizující Petrovu zradu), Mojžíš přijímající Zákon, Abraham a Izák a Pilát Pontský, který si nevinně myje ruce.
Ve spodní části jsou známé scény s Ježíšem a Petrem, například uzdravení slepého a zázrak s pěti chleby a dvěma rybami (vpravo), stejně jako Petr se svými vězniteli (vlevo). Scéna Daniela v jámě lvové pochází ze Starého zákona. Prorok Habakuk je vidět, jak mu přináší polévku a chléb. Scéna přímo pod mušlí, mezi dvěma stromy, je možná scénou, v níž svatý Petr učí nedávno pokřtěné žalářníky.