Řím 2018
To index page Previous page Next page
DSCF1585
Vatikánská muzea.
Sarkofág s výjevy z Umučení Krista
Tento sarkofág (kolem roku 350) pochází z Domitillinova hřbitova na Via Ardeatina.
Celá reliéfní výzdoba vychází z tématu Kristova umučení a zmrtvýchvstání, které je podáno triumfálně, jako vítězství nad smrtí a zároveň jako znamení naděje pro zemřelé. Vlevo je Šimon Kyrénský nesoucí kříž, následuje výjev korunování trním; je vidět, že koruna se stala drahokamovým diadémem, aby se posílila myšlenka, že Spasitelovo utrpení je ve skutečnosti zobrazeno jako slavné. Ve dvou oddílech vpravo je vyobrazena scéna, kdy je Kristus představen Pilátovi, který si myje ruce. Konečně uprostřed čelní desky je vyobrazení kříže završeného Kristovým monogramem (X a P, chi-rho, iniciály řeckého Christós), symbolem zmrtvýchvstání (Anástasis), na které odkazují i dva omráčení vojáci pod ním (Mt 28, 4).